top of page

Vilt- och jaktpolicy

Policyn utgör en långsiktig plattform för hur Allmänningen (markägaren) ser på viltet som resurs och hur den ska förvaltas. Markägaren har alltid det slutliga ansvaret för all verksamhet på markerna. Jakträttshavarna har separata nyttjanderättsavtal, och bedriver jakten så som de själva önskar inom ramen för policyn och gällande lokala skötselplaner, i god kommunikation med styrelsen och delägarna.  Målet är att jakträttshavare ska kunna kvarstå under lång tid och vara en viktig del av vår förvaltning och vårt ansikte utåt.

Hunters och hund
bottom of page