top of page
per-ake-adolfsson-HJKLqGcBD10-unsplash.jpg

SKOGSVÅRD OCH FÖRVALTNING AV MARK

Sedan 1909

Avverkning sker med bibehållen naturlig balans och vi arbetar aktivt med att säkerställa att den ekologiska mångfalden säkerställs.

SKOGSBRUK

Jönåkers Häradsallmänning består av 9245 hektar mark i de södra delarna av Södermanland. På markerna finns också 24

stycken sjöar.

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Varje år planeras tusentals ungplantor på våra marker som under de kommande 50-80 åren växer upp för utgöra viktiga delar av den ekologi som huserar både djurliv & växtlighet

TRÄDPLANTERING

Fästpunkt 1
bottom of page