top of page

Fiske Näsnaren

För att få lov att fiska krävs ett fiskekort. Fiskekortet är ett personligt avtal vilket ger dig rätt att fiska under. en begränsad tidsperiod i ett visst vattenområde och gäller per kalenderår. Om inget annat anges är ett fiskekort personligt och vid en kontroll krävs att du kan legitimera dig. 

Pris fiskekort 2023

  • Årskort 400 kr per hushåll och båt (farkost)

  • Dagkort 70 kr/dygn (gäller ej iläggningsramper då årskort krävs. Vid fiske från båt gäller att minst en i båten har årskort)

  • Barn och ungdomar upp till 14 år fiskar gratis i vuxens sällskap med fiskekort.

Årskort ska även lösas för:

  • Få tillgång till iläggningsramper

  • Övriga båtar som ej ligger på angivna båtplatser, men i anslutning till Jönåkers Häradsallmänning vatten.

Båtar
Båtar hänvisas till fem båtplatser, Djupvik, Ulrikshamn, Skarpudden, Mossviken (Ängby) och Vältesplatsen.

Båtplatserna är försedda med bom och kod erhålles vid betald årsavgift. Kom ihåg att inte lämna ut koden eller låta bommen stå olåst. Vid upprepade tillfällen att bommar står öppna alternativt att vi uppmärksammar att koden är utlämnad till obehöriga kommer koden att bytas ut.

Båtar ska vara märkta med för och efternamn samt fiskekort (årskort) ska lösas.

Det kommer även att finnas information vid informationstavlorna vid båtplatserna och  ytterligare information finns på Facebooksidan Fiskekort Näsnaren

Betalning kan göras via Swish eller bankgiro.
Ange namn och adress, skicka även e-post till fiskekort.nasnaren@gmail.com

Swish: 123-0383141
BG: 5820-2722

 

Vi frågor - kontakta:
Börje och Eva Andersson Revvik
Telefon Börje: 070-6313431, Eva 070-4749468

Fiskekarta_2023.png

Klicka på bilden för att förstora den

bottom of page