top of page

NYHETER OCH DOKUMENT

Årsstämma

Kommande styrelsemöten

Hållbar
Skogsförvaltning

Reglemente

Nästa årsstämma hålls på Sunlight Hotell i Nyköping

Datum: 20:e april

Tid: 19.00

20:e april

5:e oktober

24-25:e januari

Exkursion för Jönåkers andelsägare lördag 30 september.

bottom of page